Halsringar

Jag garanterar silverhalten via SWEDAC från Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, som gjort provtagningar på mina inköp. För smycken benämnda 925 har dessa prover visat 95–96 % ±2 %−enheter silverhalt.