Armband

Breda och eleganta silverarmband är tillsammans med mitt sortiment av Liquid silver de produkter jag helst vill marknadsföra. Det är därför du hittar så många exklusiva armband i silver och särskilt exklusiva smycken av ’Liquid silver’ 925.

Jag garanterar silverhalten via SWEDAC från Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, som gjort provtagningar på mina inköp. För smycken benämnda 925 har dessa prover visat 95–96 % ±2 %−enheter silverhalt.